II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Rejonów Polski Wschodniej

13–15.10.2017 – Białowieża

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA


OSOBA TOWARZYSZĄCA / ACCOMPANYING PERSON
OPCJE POBYTU / ACCOMMODATION OPTIONS

Jeśli został wybrany pokój 2 osobowy i nie ma osoby towarzyszącej to do pokoju zostanie przydzielony współlokator!

If you selected a double room and have not chosen a roommate one will be assigned for you!

Kolacja koleżeńska, sobota, godzina 19:00, 150 zł/osoba Wybieram: / I choose:
PŁATNIK / PAYER
PODSUMOWANIE / SUMMARY
WYBRAŁEŚ/-AŚ: / YOU HAVE CHOSEN:
KWOTA DO ZAPŁATY: / AMOUNT TO PAY:
600.00 PLN
Z tytułu opłaty zjazdowej wystawiamy fakturę zgodną z danymi do faktury podanymi w formularzu rejestracyjnym, która będzie wysłana elektronicznie na adres e-mail, chyba, że rejestrujący życzy sobie inaczej.
DZIĘKUJEMY ZA REJESTRACJĘ / THANK YOU FOR REGISTRATION

Dziękujemy, rejestracja przebiegła prawidłowo.
Thank you, registration was successful.

Za chwilę otrzymacie Państwo mail z danymi do przelewu.
For a moment you will receive an e-mail with the data to transfer.

Gwarancją uczestnictwa w Zjeździe / Kursie jest dokonanie opłaty w ciągu 5 dni od momentu rejestracji.
The guarantee of attendance in the Congres / Course is to make a payment within 5 day after registration.

000000

PROFORMA WRÓĆ / BACK
DZIĘKUJEMY ZA REJESTRACJE / THANK YOU FOR REGISTRATION

Za 20 sekund zostaną państwo przekierowani do DotPay

In 20 seconds you will be redirected to DotPay

000000

Potwierdzenie rejestracji i link do proformy zostaną wysłane e-mail (proszę o sprawdzenie również w katalogu spam !!!!)

Confirmation of registration and a link to the preform will be sent via e - mail (please also check the spam folder !!!!)